میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

پیام

‫ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی (‫‪ 12012154000 ‬‬)

ردیف عنوان شناسه دانلود شناسنامه اطلاع رسانی نظرسنجی
1 صدور گواهی دانش آموزان اتباع مشمول تحصیل فاقد اقامت 12012154120 PDF icon 12012154120.pdf فایل 12012154120.docx
2 ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز 12012154119 PDF icon 12012154119.pdf فایل 12012154119.docx
3 صدور مجوز برنامه های فرهنگی ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی 12012154118 PDF icon 12012154118.pdf فایل 12012154118.docx
4 صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی 12012154117 PDF icon 12012154117.pdf فایل 12012154117.docx
5 رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی 12012154116 PDF icon 12012154116.pdf فایل 12012154116.docx
6 ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف 12012154115 PDF icon 12012154115.pdf فایل 12012154115.docx
7 صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی 12012154114 PDF icon 12012154114.pdf فایل 12012154114.docx
8 صدور مجوز جابجایی محل سکونت و انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر 12012154113 PDF icon 12012154113.pdf فایل 12012154113.docx
9 صدور مجوز‫‪،‬‬ تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی ‫‪12012154100‬‬ PDF icon 12012154100.pdf فایل 12012154100.docx
10 صدور یا تمدید برگه تردد ۹۰ روزه اتباع خارجی در داخل استان ‫‪12012154101‬‬ PDF icon 12012154101.pdf فایل 12012154101.docx
11 اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران ‫‪10012154102‬‬ PDF icon 10012154102.pdf فایل 10012154102.docx
12 صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی ‫‪10032154103‬‬ PDF icon 10032154103.pdf فایل 10032154103.docx
13 ثبت ازدواج ( زن و مرد خارجی) ‫‪10032154104‬‬ PDF icon 10032154104.pdf فایل 10032154104.docx
14 شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی ‫‪12012154106‬‬ PDF icon 12012154106.pdf فایل 12012154106.docx
15 صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی ‫‪10032154105‬‬ PDF icon 10032154105.pdf فایل 10032154105.docx
16 ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی ‫‪10032154107‬‬ PDF icon 10032154107.pdf فایل 10032154107.docx
17 تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه ‫‪12012154108‬‬ PDF icon 12012154108.pdf فایل 12012154108.docx
18 ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی ‫‪10032154109 PDF icon 10032154109.pdf فایل 10032154109.docx
19 صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی ‫‪12012154110‬‬ PDF icon 12012154110.pdf فایل 12012154110.docx
20 رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی ‫‪12012154111‬‬ PDF icon 12012154111.pdf فایل 12012154111.docx
21 صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ‫‪12012154112‬‬ PDF icon 12012154112.pdf فایل 12012154112.docx